Биология

1.Назвіть бічні викривлення хребта людини:
А лордоз Б кіфоз
В сколіоз Г плоскостопість
2.Назвіть ритмічні коливання стінок артерій, які виникають унаслідок викиду
серцем крові в аорту:
А артеріальний тиск Б венозний тиск
В капілярний тиск Г пульс
3.Назвіть кількісну характеристику життєвої ємності легень:
А 3,5 - 4,5 л Б 1,5 - 2,5 л
В 6,5 - 7,5 л Г 8,5 - 9,5 л
4.Назвіть період розслаблення серця:
А систола Б діастола
В пульс Г артеріальний тиск
5.Укажіть фактор, який впливає на частоту дихання:
А якісний склад їжі Б артеріальний тиск
В інтенсивність реабсорбції Г вміст СО2 у крові
6.Укажіть назву надмірного вигину хребта вперед
А сколіоз Б вивих
В кіфоз Г лордоз
7.Назвіть судину, якою тече артеріальна кров:
А легенева артерія Б аорта
В верхня порожниста вена Г нижня порожниста вена
8.Назвіть м’з, що скорочується під час спокійного вдиху:
А трапецієподібний Б кравецький
В двоголовий Г діафрагма
9.Укажіть камери серця, з яких повинається велике і мале коло кровообігу:
А праве і ліве передсердя Б ліве передсердя
В шлуночки Г шлуночок або передсердя
10.Укажіть фактор, здатний прискорити частоту дихальних рухів:
А пербування на свіжому повітрі Б відчуття голоду
В зниження концнтрації СО2 у крові Г яскрава емоція
11.Назвіть речовину, яка повертається в кров у процесі реабсорбції:
А сечовина Б білок
В глюкоза Г аміак

12.Укажіть відповідність між кісткою і частиною скелета, до якої вона входить:
А лопатка 1.череп
Б гомілкова кістка 2.пояс верхніх кінцівок
В потилична кістка 3.пояс нижніх кінцівок
Г плечова кістка 4.верхня вільна кінцівка
5.нижня вільна кінцівка

1.Назвіть внутрішній шар стінки серця:
А міокард Б перикард
В епікард Г ендокард
2.Укажіть кістку вільної верхньої кінцівки:
А лопатка Б ліктьова кістка
В грудина Г скронева кістка
3.Назвіть тип з’єднання потиличної та скроневої кісток між собою:
А рухоме Б нерухоме
В напіврухоме Г суглоб
4.Назвіть м’з тулуба:
А литковий Б кравецький
В триголовий Г найширший м’яз спини
5.Назвіть орган дихальної системи, в якій відбувається газобмін:
А носова порожнина Б бронхи
В гортань Г легені
6.Назвіть орган дихальної системи:
А епіфіз Б гортань
В шлунок Г нирка
7.Укажіть кістку черепа, що безпосередньо з’єднується з першим хребцем
хребта людини:
А лобова Б тім’яна
В потилична Г вилична
8.Людині з ІІ групою крові без значних шкідливих наслідків ( за екстремальних
умов) можна переливати кров:
А І та ІІ групи Б тільки І групи
В І та ІІІ групи Г І. ІІ та ІІІ групи
9.Назвіть орган, що місчтить гладенькі м’язи:
А серце Б язик
В артерія Г нирка
10.Назвіть захворювання дихальної системи, спричинене дією алергенів:
А туберкольоз Б грип
В бронхіальна астма Г ангіна
11.Виявіть вплив гіподинамії на організм людини:
А збільшення сили скорочень серця Б підвищення обміну речовин
В ослаблення імунітету Г емоційна стійкість
12. Укажіть відповідність між кісткою і частиною скелета, до якої вона входить:
А лопатка 1.пояс нижніх кінцівок
Б ребро 2.череп
В нижня щелепа 3.грудна клітка
Г фаланга пальця 4.пояс верхніх кінцівок
5.стопа